Baumit open S

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Dosud bylo možné vlhké a zasolené zdivo sanovat otlučením poškozené omítky a nanesením některého ze sanačních omítkových systémů. Dodatečné zateplení pomocí kontaktního tepelně izolačního systému bylo bez obnovy svislých a vodorovných hydroizolačních vrstev a důkladného vysušení zdiva obtížné a nespolehlivé. Systém Baumit open S však nabízí možnost dodatečného zateplení i pro vlhké zdivo s obsahem solí.Vlastnosti systému

·                    vysoce paropropustný

·                    vhodný i pro vlhké a zasolené zdivo

·                    velmi snadno zpracovatelný

·                    fasádní desky open plus mají o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti

·                    umožňuje podstatně rychlejší vysychání stavebních konstrukcí

·                    jako jeden z prvních obdržel evropské technické schválení dle ETAG 004

·                    odstraňuje tepelné mosty

·                    zajišťuje příjemnou pohodu vnitřního prostředí v zimě i létě

·                    spolu se zdivem vytváří homogenní stavební konstrukci s konstantními difuzními    vlastnostmi v celém průřezu

·                    zateplení objektu je možné současně s renovací fasády

·                    více než 200 základních odstínů, struktur a zrnitostí za jednotnou cenu

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

V důsledku vlhkého a zasoleného zdiva vzniká uvnitř objektu klima nezdravé pro pobyt lidí, výrazně narůstají náklady na vytápění a jsou narušeny omítky, jejichž životnost tak rychle klesá.


Pro ozdravění takovéto budovy bylo dosud možné použít pouze některý z tradičních systémů sanačních omítek.


Nyní se systémem Baumit open S lze sanovat poškozenou fasádu a současně objekt zateplit. Funkčnost tohoto systému je umožněna prodyšností desek open a zvýšenou odolností lepicí a stěrkové hmoty – Baumit open S sanační lepicí stěrky proti účinkům solí. Ve vodě rozpuštěné soli se tak usazují v podobě krystalů mezi zdivem a tepelně izolačními deskami. Voda přeměněná ve vodní páru potom prostupuje prodyšnými tepelně izolačními deskami ven do ovzduší.


Systémem Baumit open S lze sanovat a tepelně izolovat zdivo se středním stupněm zasolení a s vlhkostí až 10 %. Životnost systému však zůstává stejná jako u tepelně izolačních systémů na suchém zdivu.


Realizací tepelně izolačního sanačního systému Baumit open S lze výrazně ušetřit čas při sanaci fasády (jeho montáž je přibližně 4x rychlejší oproti provádění tradičních omítkových sanačních systémů), dosáhnout výrazné úspory nákladů na vytápění (až o 57 %) a celkově ozdravit vnitřní klima budovy.


Nezanedbatelný je i přínos tohoto systému pro naše životní prostředí. Systém Baumit open S umožňuje jednoduše tepelně izolovat i takové objekty, které dosud nebylo možné izolovat a nebo jen velmi nákladně a problematicky. Tím tak přispíváme k plnění Kyotského protokolu ve snížení produkce emisí CO2.Skladba systému

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://imperia.ebau.at/imperia/md/images/systemy/open_s_schnitt.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif


V případě vlhkého a zasoleného zdiva v rámci osvědčeného tepelně izolačního systému Baumit open nahradíte Baumit open lepicí stěrku W sanační lepicí stěrkou open S. Při lepení desek metodou okrajového pásu a středových terčů zůstává mezi deskou a vlhkým zdivem vzduchová mezera, která slouží pro usazování škodlivých solí. Difúzně otevřená minerální Baumit open S sanační lepicí stěrka má samozřejmě zvýšenou odolnost proti těmto agresivním solím.