Baumit Mineral

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif


Vlastnosti systému

·       vysoce paropropustný

·       nejvyšší možná požární odolnost

·       bez omezení výškou a účelem budovy

·       jako jeden z prvních obdržel evropské technické schválení dle ETAG 004

·       odstraňuje tepelné mosty

·       více než 200 základních odstínů, struktur a zrnitostí za jednotnou cenuSkladba

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://imperia.ebau.at/imperia/md/images/systemy/mwskladba.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gifProvádění tepelně izolačního systému Baumit Mineral
            podélná vlákna                               kolmá vlákna

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://imperia.ebau.at/imperia/md/images/systemy/mwoba.jpg

 

 

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

 

 

Baumit Mineral - podélná vlákna

montáž soklového profilu

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/epsfsokl.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Připevní se ve vodorovné poloze Soklovou hmoždinkou k podkladu (cca 3 ks/bm). K vyrovnání nerovností podkladu se použije Soklová distanční podložka. Soklové profily vzájemně spojíme Spojkou soklových lišt PV 30.lepení minerálních fasádních desek s podélnými vlákny 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/mwleppod.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Desky se kladou na vazbu, na sraz bez vyplňování spár. K podkladu se lepí Baumit lepicí maltou (alt. Baumit lepicí stěrkou). Dle rovinnosti podkladu jsou možné dva způsoby:

1) podklad s nerovností max. ± 10 mm/m - na izolační desky se nanáší Baumit lepicí malta (Baumit lepicí stěrka) po obvodě v 2–3 cm vrstvě a uvnitř desky bodově ve 3 místech,

2) rovný podklad (do 5 mm/m) - nanést Baumit lepicí maltu (alt. Baumit lepicí stěrku) rovnoněrně po celé ploše (např. ozubeným hladítkem).osazování hmoždinek

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/mwpodhmoz.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Po přilepení desek a zatvrdnutí Baumit lepicí malty (alt. B. lepicí stěrky), min. za 24 hod., se tyto desky dodatečně osadí hmoždinkami - v ploše min. 6 ks/m2, na nárožích se osadí 12 ks/m2 v pruzích, jejichž šířka je závislá na délce objektu

Poznámka: do porézních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Průměr vrtáku je 8 mm.vytvoření vyrovnávací vrstvy

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/mwpodvyrov.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Po osazení hmoždinek se provede kontrola rovinnosti tepelného izolantu, osadí se okenní a dveřní připojovací profily, rohové lišty, doplňková armovací výztuž okenních a dveřních otvorů, (viz Specifické detaily provádění). Následně se nanese vyrovnávací vrstva z Baumit lepicí malty (alt. B. lepicí stěrky) plnoplošně v tloušťce min. 2 mm a nechá se minimálně 3 dny vyzrát.vytvoření výztužné armovací vrstvy

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/epsfhvyz.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Tato vrstva zajišťuje spolupůsobení konečné povrchové úpravy s tepelným izolantem - minerální fasádní deskou s podélným vláknem a přenáší značná tahová napětí. Na tepelně izolační desky se nanese ozubeným hladítkem Baumit lepicí malta (alt. B. lepicí stěrka), do které se vtlačí vertikálně shora dolů Baumit sklotextilní síťovina (klade se s přesahem min. 100 mm). Pomocí nerezového hladítka se sklotextilní síťovina vtlačí do B. lepicí malty (alt. B. lepicí stěrky) a pečlivě zahladí. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výztužné vrstvy silná cca 3–4 mm. Doba zrání min. 7 dní.konečné povrchové úpravy

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/epsfhpovrch1.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Základní (penetrační) nátěr

Penetrační nátěr zajišťuje vyrovnání nasákavosti armovací vrstvy a současně zvyšuje přilnavost následně nanášené konečné povrchové úpravy. Jako základní (penetrační) nátěr pod omítky Baumit Granopor omítka, Baumit silikátová omítka, Baumit silikonová omítka a Baumit Artline omítka se používá Baumit univerzální základ. Při následné aplikaci Baumit silikonové omítky na výztužnou armovací vrstvu (do 30 dnů) není nutné penetrační nátěr provádět. Nátěr se nanáší válečkem nebo štětkou celoplošně, rovnoměrně a bez přerušení. Výrobky je třeba bezprostředně před aplikací řádně promísit pomaluběžným mísidlem.

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/epsfhpovrch2.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Tenkovrstvá probarvená omítka

Tato vrstva musí splňovat dvě funkce: funkci ochrannou (ochrana proti povětrnostním vlivům, přenesení tahových napětí) a estetickou. Dle charakteru a polohy objektu lze aplikovat tenkovrstvé strukturální probarvené omítky pastovité konzistence Baumit Granopor omítka, Baumit silikátová omítka, Baumit Nanopor omítka, Baumit silikonová omítka a Baumit Artline omítka. Všechny tyto omítky jsou probarvené a připravené k okamžitému použití. Natahují se v tloušťce zrna nerezovým hladítkem a následně po krátkém zavadnutí se vytvoří požadovaná struktura umělohmotným hladítkem. Na jednu plochu fasády je třeba použít materiál jedné výrobní šarže.

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

 

 

Baumit Mineral - kolmá vlákna

montáž soklového profilu

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/epsfsokl.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Připevní se ve vodorovné poloze Soklovou hmoždinkou k podkladu (cca 3 ks/bm). K vyrovnání nerovností podkladu se použije Soklová distanční podložka. Soklové profily vzájemně spojíme Spojkou soklových lišt PV 30.lepení minerálních fasádních desek s kolmými vlákny 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/mwlepkol.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Desky se kladou na vazbu na sraz bez vyplňování spár. K podkladu (rovinnost s odchylkou max. 5 mm/m) se lepí Baumit lepicí maltou (alt. Baumit lepicí stěrkou), která se nanese rovnoměrně po celé ploše desky (např. ozubeným hladítkem).vytvoření výztužné armovací vrstvy na desky s kolmými vlákny

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/epsfhvyz.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Tato vrstva zajišťuje spolupůsobení konečné povrchové úpravy s tepelným izolantem - minerální fasádní deskou s kolmým vláknem a přenáší značná tahová napětí. Před zahájením aplikace se provede kontrola rovinnosti tepelného izolantu, osadí se připojovací okenní a dveřní profily, rohové lišty, doplňková armovací výztuž okenních a dveřních otvorů (viz Specifické detaily provádění). Na tepelně izolační desky se nanese ozubeným hladítkem Baumit lepicí malta (alt. B. lepicí stěrka), do které se vtlačí vertikálně shora dolů Baumit sklotextilní síťovina (klade se s přesahem min. 100 mm). Pomocí nerezového hladítka se sklotextilní síťovina vtlačí do B. lepicí malty (alt. B. lepicí stěrky) a pečlivě zahladí . Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výztužné vrstvy silná cca 3–4 mm.osazování hmoždinek

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/mwkolhmozd1.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

I. VARIANTA

Po zavadnutí výztužné armovací vrstvy, avšak ještě do čerstvého podkladu (cca po 0,5 hod.), se dodatečně osadí hmoždinky tak, aby talíř hmoždinky byl zapuštěn ve výztužné (armovací) vrstvě. Počet a druh závisí na jakosti podkladu a musí být stanoveny statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště.

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/mwkolhmozd2.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

II. VARIANTA

Min. 24 hod. po přilepení desek se dodatečně osadí hmoždinky. Pro zajištění lepší účinnosti hmoždinek se pod ně vloží roznášecí přídavný izolační talíř T 140. Následně se provede vyrovnávací vrstva a poté výztužná vrstva.

Pozn.: Do porézních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Průměr vrtáku je 8 mm. V ploše se zpravidla používají 4 ks hmoždinek na 1 m2. Na rozích objektu se použijí dodatečně min. 4 hmoždinky na 1 bm ve vzdálenosti 400 mm od rohu. U neomítnutých novostaveb z cihel nepřesahujících výšku 8 m (2 podlaží) není nutné při celoplošném lepení minerálních fasádních desek s kolmými vlákny na dostatečně únosné zdivo používat hmoždinky.vytvoření vyrovnávací vrstvy

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/mw_kolvyrov.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Po osazení hmoždinek, nejdříve však po 3 dnech se provede vyrovnávací vrstva z Baumit lepicí malty (alt. B. lepicí stěrky) lokálně v místě hmoždinek s vložením Baumit sklotextilní síťoviny - velikost přířezů min. 100 x 100 mm - a následně se nechá min. 7 dní zrát.

Pozn.: V případě, že se podle výjimky vynechají hmoždinky, plní funkci vyrovnávací vrstvy jediná výztužná armovací vrstva.


konečné povrchové úpravy –viz Baumit Mineral - podélná vlákna

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

 

 

 

 

Začátek formuláře

 

» Hledat

Konec formuláře