Baumit KlebeAnker

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Vlastnosti systému

·       žádné tepelné mosty

·       prokreslování hmoždinek patří minulosti

·       jeden výrobek pro všechny tloušťky izolantu

·       vhodné zejména pro pasívní a nízkoenergetické domy

·       až o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti systému

·       zajišťuje příjemnou pohodu vnitřního prostředí v zimě i létě

·       zateplení objektu je možné současně s renovací fasády

·       více než 200 základních odstínů, struktur a zrnitostí za jednotnou cenu

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif


Skladba systému s odkazy na výrobky


a) podklad tvoří zdivo

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://imperia.ebau.at/imperia/md/images/systemy/etics/klebeanker_schema1.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif


b) podklad tvoří beton

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://imperia.ebau.at/imperia/md/images/systemy/etics/klebeanker_schema2.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/klebeankerstena.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif
http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Jak funguje Baumit KlebeAnker


Baumit KlebeAnker je kruhová plastová kotva, která se osadí přímo na nosném zdivu a pokryje lepidlem, na které se pak nalepí tepelně izolační desky. Baumit KlebeAnker tak vytváří další styčné body, pevně spojené s jádrem nosné stěny. Fasádní izolační desky Baumit EPS-F nebo Baumit open a open plus se již nemusí na nosné zdivo dodatečně upevňovat pomocí různě dlouhých hmoždinek prostupujících tepelně izolační vrstvou. Jejich nosnou funkci převezmou lepicí kotvy Baumit KlebeAnker v počtu 6 ks/m2.


Důležité upozornění:

Předpokladem úspěšného použití KlebeAnker je odborně správné zpracování celého tepelně izolačního systému Baumit open a Baumit EPS-F! Kotvy Baumit KlebeAnker jsou vhodné do betonu, na plné i děrované cihly, omítnuté i neomítnuté povrchy (tloušťka omítky: max. 40 mm).

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif


Baumit KlebeAnker šetří náklady


Vždy stejné lepicí kotvy Baumit KlebeAnker se použijí na všechny tloušťky tepelně izolačních desek: je jedno, zda např. pro 10 cm, 20 cm nebo 30 cm.


Čím vìtší tloušťku má tepelně izolační materiál, tím více energie je možné ušetřit. Pro izolační materiály větších tlouštěk se však dosud musely používat adekvátně delší, pevnější (a dražší) hmoždinky i vrtáky, čímž se neúměrně zvyšovaly pořizovací náklady.


Tento nárůst nákladů se při použití Baumit KlebeAnker nekoná. Stručně a jasně: Čím větší tloušťka izolačního materiálu, tím více ušetříte!

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Baumit KlebeAnker šetří energii


Při použití Baumit KlebeAnker ušetříte za náklady na vytápění ještě efektivněji.


U tradičního dodatečného upevnění prostupují hmoždinky tepelně izolačními deskami. Tím vznikají tepelné mosty, kterými teplo prostupuje, zhoršuje se kvalita izolace a zvyšují se náklady na energii.


Lepicí kotvy Baumit KlebeAnker se oproti tomu osazují na nosném zdivu pod tepelně izolačními deskami a nedochází tím k jejich porušení. Na rozdíl od hmoždinkování nevznikají žádné tepelné mosty!

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

 

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif


Přínos pro životní prostředí


Spolu s termickou sanací přispívá novinka Baumit KlebeAnker k dosažení cílů kjótské dohody. Je neoddiskutovatelné, že v zájmu dlouhodobé ochrany životního prostředí je třeba podstatně redukovat emise skleníkových plynů.


Nedávné výzkumy však překvapivě prokázaly, že nemalou část z celkového objemu emisí CO2 tvoří právě emise z domácností.

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Časová úspora

 

Klasické hmoždinkování je časově náročné - než je možné začít s osazováním hmoždinek, musí lepidlo pod tepelně izolačními deskami dostatečně zatvrdnout. Hlavy hmoždinek je navíc potřeba po osazení v tepelně izolačním materiálu zatřít stěrkou.


Použijete-li Baumit KlebeAnker, můžete lepit tepelně izolační desky bezprostředně po osazení lepicích kotev. Čekání na zatvrdnutí lepidla a stěrkování hmoždinek odpadá. Navíc Baumit KlebeAnker můžete osazovat např. současně již se stavbou lešení.


Zdržování a nepříjemnosti spojené s hmoždinkováním jsou minulostí. Vašeho útulného domova si ve zcela novém lesku můžete užívat dříve!

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Provádění tepelně izolačního systému Baumit open


montáž soklového profilu

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/epsfsokl.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Před montáží Baumit KlebeAnker je třeba osadit soklový profil standardním způsobem jako u jiných tepelně izolačních systémů.osazení KlebeAnkeru

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/klebeankerosazeni0.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/klebeankerosazeni.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Lepicí kotvy KlebeAnker se osadí v pravidelném modulu (max. 40 x 40 cm, krajní řady vzdáleny max. 10 cm od nároží a od soklového profilu).nanesení lepidla na KlebeAnker

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/klebeanker1.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Bezprostředně před osazováním tepelně izolačních desek se na talíře Baumit KlebeAnker nanesou cca 1–2 cm tlusté bochánky lepidla.lepení tepelně izolačních desek

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/klebeankerdesky.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Na zadní stranu každé tepelně izolační desky se v souhrnné ploše min. 40% nanese ve formě okrajového pásu a tří středových terčů vrstva lepidla. Desky se způsobem „čerstvé do čerstvého“ osadí na ploše s ještě nezatuhlým lepidlem na talířích Baumit KlebeAnker.vytvoření výztužné armovací vrstvy

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/kelbeankersterka.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Na přebroušené fasádní desky se ozubeným nerezovým hladítkem nanese Baumit open lepicí stěrka W.

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/klebeankersit.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Do vrstvy Baumit lepicí stěrky W se vloží Baumit sklotextilní síťovina a přestěrkuje se Baumit lepicí stěrkou W.konečná povrchová úprava

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/klebeankerzaklad.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Po zatuhnutí a vyzrání stěrkové vrstvy (min. 3 dny) se nanese Baumit open základ a nechá se minimálně 24 hodin schnout.

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/imperia/md/images/systemy/etics/klebeankeromitka.jpg

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Nakonec se nanese povrchová úprava z Baumit open strukturální omítky.

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif